Crossword Puzzle

Etika Profesional

Across

  1. pengasas teori ini ialah jeremy bentham dan john stuart mill (utilitarianisme)
  2. bahasa yunani bermaksud kecintaan kepada kebijaksaan atau hikmah (falsafah)
  3. jalan pertengahan antara dua yang keterlaluan (goldenmean)

Down

  1. daripada perkataan yunani yang bermaksud tujuan (teleologi)
  2. teori yang tidak mementingkan akibat (deontologi)
  3. pengikut hedonisme sukakan kepada ini (seronok)
  4. individu yang mahukan hak ini perlu berusaha (miliki)
  5. hidup manusia tidak bernilai tanpanya kerana manusia tidak hidup (nyawa)
  6. disebut eudaimonia dalam bahasa yunani (bahagia)
  7. teori utilitarianisme mementingkan ini (akibat)

Top Downloads