Name:
Date:

Första världskriget

Across

 1. allians mellan Tyskland, Österrike/Ungern samt Italien
 2. allians mellan Ryssland, Frankrike och Storbritannien
 3. Princips förnamn
 4. Lothringen på franska
 5. fredskonferens 1815 som återställde maktbalansen mellan stormakterna
 6. militärer vägrar lyda order
 7. plats där Versaillesfreden skrevs under
 8. föregångare till Förenta Nationerna (FN)

Down

 1. statsskick i Frankrike
 2. huvudstad i Österrike
 3. förbereda sig för krig
 4. tysk plan för att undvika tvåfrontskrig
 5. huvudstad i Bosnien-Hercegovina
 6. neutralt land
 7. tysk huvudstad
 8. statsskick i Österrike/Ungern
 9. lämna tronen
 10. huvudstad i Frankrike
 11. titel på ryska statschefen
 12. färg på veckan då land efter land förklarade krig
 13. föregångare till Förenta Nationerna (FN)

Key

For more free tools visit http://edtools.mankindforward.com

Across

 1. trippelalliansen
 2. ententen
 3. gavrilo
 4. lorraine
 5. wienkongressen
 6. myteri
 7. spegelsalen
 8. nf

Down

 1. republik
 2. wien
 3. mobilisera
 4. schlieffenplanen
 5. sarajevo
 6. belgien
 7. berlin
 8. monarki
 9. abdikera
 10. paris
 11. tsar
 12. svart
 13. nf