Crossword Puzzle

Första världskriget

Across

 1. allians mellan Tyskland, Österrike/Ungern samt Italien (trippelalliansen)
 2. allians mellan Ryssland, Frankrike och Storbritannien (ententen)
 3. Princips förnamn (gavrilo)
 4. Lothringen på franska (lorraine)
 5. fredskonferens 1815 som återställde maktbalansen mellan stormakterna (wienkongressen)
 6. militärer vägrar lyda order (myteri)
 7. plats där Versaillesfreden skrevs under (spegelsalen)
 8. föregångare till Förenta Nationerna (FN) (nf)

Down

 1. statsskick i Frankrike (republik)
 2. huvudstad i Österrike (wien)
 3. förbereda sig för krig (mobilisera)
 4. tysk plan för att undvika tvåfrontskrig (schlieffenplanen)
 5. huvudstad i Bosnien-Hercegovina (sarajevo)
 6. neutralt land (belgien)
 7. tysk huvudstad (berlin)
 8. statsskick i Österrike/Ungern (monarki)
 9. lämna tronen (abdikera)
 10. huvudstad i Frankrike (paris)
 11. titel på ryska statschefen (tsar)
 12. färg på veckan då land efter land förklarade krig (svart)
 13. föregångare till Förenta Nationerna (FN) (nf)

["belgrad", "petersburg", "wilson", "desertera", "lusitania", "washington", "vladimir", "november", "trenchcoat", "tjeckoslovakien", "finland"]

Top Downloads