Crossword Puzzle

DIE KIND - HOOFSTUK 7

Across

  1. Hy spuit Amazolo daarmee in (penisillien)
  2. Sleep Mlenzana na haar hut (vetvrou)
  3. Mlenzana draai Sipho se _____ (arm)
  4. Hy soek na Amazolo in die donker____ (skeure)

Down

  1. Sipho doen dit toe hy Mlenzana sien (geskrik)
  2. Sipho slaan vir Mlenzana daarmee (kierie)
  3. Sê die jong vrou oor Mlenzana (mooi)
  4. Mlenzana sê dat hy nie weg_____nie (kruip)
  5. Sipho ____vir Mlenzana oor Amazolo (lieg)

["verbande"]

Top Downloads