Crossword Puzzle

КРИСТИЯН

Across

  1. ДОГОВОР МЕЖДУ (РАПАЛСКИДОГОВОР)
  2. СТРАНАТА КОЯТО ИЗЛИЗА ОТ ВОИНАТА С НАЙ-ГОЛЕМИ АКТИВИ (САЩ)

Down

  1. ФРЕНСКИЯ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА В ПАРИЖ (ЖОРЖКЛЕМАНСО)
  2. ВЪСТАНОВЕНАТА ДЪРЖАВА СЛЕД КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (ПОЛША)
  3. ДОГОВОРА КОЙТО ПОДПИСВА БЪЛГАРИЯ (НЬОЙСКИДОГОВОР)
  4. ВОДАЧЪТ НА ИТАЛИЯНСКИТЕ ФАШИСТИ 22 Г. (МУСОЛИНИ)
  5. ГРУПА ИНДИВИДИ КОИТО ИМАТ ОБЩ ЕЗИК ИМАТ БЛИЗКА ПСИХИКА ВЯРВАНИЯ И РЕЛИГИЯ (ЕТНОС)
  6. НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНАТА РЕЛИГИЯ (ХРИСТИЯНСТВО)

["ПЛАНЪТДАУЪС"]

Top Downloads