Crossword Puzzle

Projektų valdymo inovatyvumas

Across

 1. Kokioms organizacijoms būdinga valstybinio valdymo stagnacija, viešųjų institucijų veiklos disfunkcijos, o kartais netgi viešojo valdymo potologijos pasireiškimas? (kontrapreneriškoms)
 2. Su kuo tiesiogiai siejama inovacijos sąvoka? (veikla)
 3. Kiek inovacijų rengimo ir įgyvendinimo procese išskiriama kategorijų? (trys)
 4. Kokios inovacijas gali pateikti naujas, inovatyvias paslaugas ir produktus? (totalinės)
 5. Ką naudoja kaip priemonę strateginiams organizacijos tikslams realizuoti? (projektus)
 6. Kieno išmintingumas yra svarbiausia projekto vykdymo sėkmės sąlyga? (vykdytojų)
 7. Kas be grėsmių sukelia riziką? (galimybės)
 8. Kokie tyrimai ir technologinė plėtra skatina visuomenę keistis? (moksliniai)

Down

 1. Kokių idėjų projektavimas ir įgyvendinimas skatina struktūrų vystymąsi? (inovatyvių)
 2. Kuriose šalyse nuo XXI a. pradžios inovacijos yra vienas fundamentaliausių industrinio vystymosi aspektų? (vakarų)
 3. Į kokių poreikių tenkinimą turi būti nukreiptas projektas? (rinkos)
 4. Kokias galimybes gali užtikrinti tik inovatyvūs projektai ir integruoti valdymo sprendimai? (konkurencines)
 5. Kokie projektai genreruojami valstybės institucijose, tyrimų centruose, mokslo įstaigose, valstybinėse ir savivaldybinėse institucijose? (viešieji)
 6. Kokiam procesui įtaką daro piliečių, interesų grupių dalyvavimas? (generavimo)
 7. Koks inovatyvumo principas leidžia suvokti inovacijų ir naujų žinių inicijavimo logiką? (universalus)
 8. Kokią viešosios vertės formą, be regresinės, išskiria mokslininkai šiuolaikinio viešojo valdymo srityje? (progresinę)
 9. Kokia analizė, atliekama centralizuotų planavimo struktūrų, dalyvaujant ekspertams ir ekspertų sistemoms? (strateginė)

["teorinio", "monitoringas", "vartotojai"]

Top Downloads