Crossword Puzzle

Đồ dùng trong bếp

Across

  1. khi nhìn vô ________, bạn sẽ thấy mình. (gương)
  2. rửa mặt với _______ (khăn)
  3. nhà hàng đem ra tô phở và ______ rau. (dĩa)
  4. ngồi với __________ (ghế)

Down

  1. ăn cơm với ______ (chén)
  2. em ăn spaghetti với _______ (nĩa)
  3. ăn soup với _________ (muỗng)

["ly", "tô", "đũa", "nồi", "chảo", "kéo", "dao", "bàn", "lược", "đèn"]

Top Downloads