Crossword Puzzle

KRUSSIGMA

Across

 1. kasingkahulugan ng pagmumuni-muni (pagninilay-nilay)
 2. ito ang kasingkahulugan ng mapanlinlang o mapanlamang (tuso)
 3. ito ang inutang ng pangalawang tinanong na pinagkaka utangan ng kaniyang amo (trigo)
 4. inapi o inasar ang kasingkahulugan nito (kinutya)
 5. ito ang ibig sabihin ng naguguluhan (nagugulumihanan)
 6. MASANAY (mahirati)
 7. ang pinuno ng buong mundo (bathala)

Down

 1. mga kwentong mula sa bibliya (parabula)
 2. ito ang mga nakakakita ng kanilang anino (bilanggo)
 3. siya gumawa ng "ALEGORYA NG YUNGIB" (plato)
 4. siya ang tatanggalin ng kaniyang amo (katiwala)
 5. dito nakatira ang mga taong nakakadena (yungib)
 6. ito ang pumipigil sa mga taong nasa yungib na maka galaw (kadena)
 7. kagalit galit ang kasingkahulugan nito (suklam)
 8. TAGA SUNOD (alagad)

Top Downloads