Crossword Puzzle

IsiZulu

Across

 1. Cell phone (umakhalekhukhwini)
 2. Road (umgwaqo)
 3. Port Elizabeth (ebhayi)
 4. Message (umlayezo)
 5. Landline (ucingo)

Down

 1. Culture (isiko)
 2. Water (amanzi)
 3. At the clinic (emtholampilo)
 4. Blood (igazi)
 5. A farm (ipulazi)
 6. Johannesburg (egoli)
 7. Durban (ethekwini)
 8. Elinye igama lebhubesi (ingonyama)
 9. Sand (umhlabathi)

["epitoli", "esidlekeni", "olwandle", "endlini", "epulazini", "egobolondeni", "sawubona", "ukuzivocavoca", "igobolondo", "amagagasi"]

Top Downloads